/ / / / / / / / / / / /   HOME   /   OVER STELLA   /   ARCHIEF   /   NIEUWS   /   EDUCATIE   /   CONTACT   /  

Stella Den Haag, hèt jeugdtheatergezelschap van Den Haag, maakt voorstellingen voor kinderen en volwassenen, waarin verwoord en verklankt wordt wat vaak zo moeilijk te verwoorden is. Theater dat je bij blijft en niet meer los laat.

Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf: Michel Wielick
Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf: Sanne Peper
Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf: Joep Lennarts
Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf: Sjoerd Kelderman
Fotograaf: Pan Sok
Marie-L-scene1
De Jongen die in de tafel verdween 3 © Robert Benschop
Fotograaf: Robert Benschop
Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf: Sjoerd Kelderman
Fotograaf Phile Deprez
Fotograaf Phile Deprez
Fotograaf: Pan Sok
Fotografie: Michel Wielick
Zindersoep
Fotograaf: Pan Sok
Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf: Pan Sok
Fotograaf: Robert Benschop
Fotograaf: Pan Sok
Marie-L-scene1
Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf: Robert Benschop
Fotograaf: Joep Lennarts
Fotografie: Michel Wielick
Fotograaf: Pan Sok
Fotograaf: Leo van Velzen
Fotograaf: Sjoerd Kelderman
Fotograaf: Leo van Velzen
Fotograaf Phile Deprez
ontwerp + fotografie: Jacqueline Heijmerink, Gorssel. Met dank aan Rikke
Danica's House foto: Robert Benschop
Fotograaf: Michel Wielick
Fotografie: Robert Benschop
Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf: Leo van Velzen
Fotograaf: Pan Sok
Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf: Pan Sok
Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf Phile Deprez
Fotograaf: Pan Sok
Fotograaf: Pan Sok
Fotograaf: Pan Sok
Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf: Michel Wielick
Fotograaf: Pan Sok
Fotograaf: Leo van Velzen
Fotograaf: Michel Wielick
Fotograaf: Leo van Velzen
Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf: Pan Sok
Fotografie: Pan Sok
Fotograaf: Paul Beekhuis
Fotograaf: Leo van Velzen
Fotograaf: Pan Sok
Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf: Michel Wielick
Danica's House foto: Hans van den Boom
Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf: Michel Wielick
Fotograaf: Michel Wielick
Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf: Pan Sok
Fotograaf: Pan Sok
Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf: Pan Sok
Fotograaf: Michel Wielick
Fotograaf: Joep Lennarts
Fotograaf: Sjoerd Kelderman
Fotograaf: Leo van Velzen
Fotografie: Michel Wielick
Fotograaf: Pan Sok
Fotograaf: Robert Benschop
Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf: Pan Sok
Fotograaf: Robert Benschop
Fotograaf: Pan Sok
Fotograaf: Sanne Peper
Fotograaf: Michel Wielick
Fotografie: Michel Wielick
Fotograaf: Robert Benschop
Fotograaf: Robert Benschop
Fotograaf: Sjoerd Kelderman
Fotograaf: Michel Wielick
Fotograaf: Pan Sok
Fotograaf: Pan Sok
Fotograaf: Pan Sok
Fotograaf: Robert Benschop
Fotograaf: Michel Wielick
Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf: Pan Sok
Fotograaf: Pan Sok
Fotografie: Michel Wielick
Fotograaf: Pan Sok
Fotograaf: Pan Sok
Fotograaf: Pan Sok
Fotograaf Phile Deprez
Fotograaf: Pan Sok
Fotografie: Robert Benschop
Fotografie: Pan Sok
Fotografie: Robert Benschop
Fotografie: Michel Wielick
Fotograaf: Pan Sok
Fotograaf: Sjoerd Kelderman
Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf: Pan Sok
Fotograaf: Michel Wielick
Fotograaf: Pan Sok
Fotograaf: Michel Wielick
Fotograaf: Joep Lennarts
Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf: Pan Sok
Venetië-scene1
Fotograaf Phile Deprez
Fotograaf: Michel Wielick
Fotograaf: Robert Benschop
Fotograaf: Joep Lennarts
Fotograaf: Robert Benschop
Fotograaf: Sanne Peper
Fotograaf: Sjoerd Kelderman
Fotograaf: Pan Sok
Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf: Pan Sok
Venetië-scene1
Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf: Robert Benschop
Fotograaf: Sjoerd Kelderman
Fotograaf: Pan Sok
Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf: Robert Benschop
Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf Phile Deprez
Fotograaf: Sanne Peper
Fotograaf: Sjoerd Kelderman
Fotograaf: Michel Wielick
Fotograaf: Michel Wielick
Fotograaf: Pan Sok
Fotograaf: Michel Wielick
Fotografie: Robert Benschop
Fotografie: Michel Wielick
Fotograaf: Pan Sok
Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf: Robert Benschop
Fotograaf Phile Deprez
Fotograaf: Pan Sok
Fotograaf: Sjoerd Kelderman
Fotograaf: Sjoerd Kelderman
Fotograaf: Joep Lennarts
Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf: Pan Sok
Fotograaf: Michel Wielick
Fotograaf: Liesbeth Ruysink
Fotografie: Pan Sok
Fotograaf: Pan Sok
Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf: Michel Wielick
Fotograaf: Michel Wielick
Fotografie: Robert Benschop
Fotograaf: Sjoerd Kelderman
Fotograaf: Pan Sok
Fotografie: Pan Sok
Fotograaf: Pan Sok
Transparent
Educatie
DEC
31
MAANDAG
 Transparent
 Transparent
Fly
Fly Flying